10809182255_730906e61b_z
photo by 45SURF Hero's Odyssey Mythology Photography

 何をするかではなく、誰がするか。

 そう、大丈夫ってこと(笑)